Matematika - 9. ročník

 

Na těchto stránkách najdete prezentace, které by vám měly sloužit k porozumění probíraného učiva, k samostudiu, ale i k procvičování. Také zde najdete zkušební prověrky, kde si budete moci sami ověřit, jak na tom se svými znalostmi jste:-)

Pro lepší přehlednost jsem vám roztřídila učivo do jednotlivých tematických celků.

 

 

 

 

 

 

 

Lomený výraz

Algebraické výrazy - opakování - prezentace

Podmínky řešitelnosti lomených výrazů - prezentace

Sčítání lomených výrazů - prezentace

Odčítání lomených výrazů - prezentace

Rozšiřování lomených výrazů - prezentace

Krácení lomených výrazů - prezentace

Násobení lomených výrazů - prezentace

Dělení lomených výrazů - prezentace

Složené lomené výrazy - prezentace

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli - část 1 - prezentace

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli - část 2 - prezentace

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli - část 3 - prezentace

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli - část 4 - prezentace

Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými

Druhy řešení - prezentace

Druhy grafických řešení - prezentace

Řešení dosazovací metodou - prezentace

Řešení grafickou metodou - prezentace

Řešení sčítací metodou - prezentace

 

Nerovnice

Nerovnice - ekvivalentní úpravy 1 - prezentace

Nerovnice - ekvivalentní úpravy 2 - prezentace

Nerovnice - druhy řešení - prezentace

Nerovnice - znázornění a zápis řešení - prezentace

Nerovnice - druhy řešení podle definičního oboru - prezentace

Funkce

Pojem funkce - prezentace

Lineární funkce - příklady - prezentace

Lineární funkce - vlastnosti - část 1 - prezentace

Lineární funkce - vlastnosti - část 2 - prezentace

Podobnost

Podobnost - prezentace

Podobnost - věty o podobnosti trojúhelníků - prezentace

Goniometrické funkce

Sinus - prezentace

Kosinus - prezentace

Tangens - prezentace

Kotangens - prezentace

Jehlan, kužel, koule

Finanční matematika

Úrokování - prezentace

 

© jar.glos (zavináč) centrum.cz, 2012