Matematika - 8. ročník

 

Na těchto stránkách najdete prezentace, které by vám měly sloužit k porozumění probíraného učiva, k samostudiu, ale i k procvičování. Také zde najdete zkušební prověrky, kde si budete moci sami ověřit, jak na tom se svými znalostmi jste:-)

Pro lepší přehlednost jsem vám roztřídila učivo do jednotlivých tematických celků.

 

 

 

 

 

 

 

Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta

Druhá mocnina a odmocnina - úvod - prezentace

Pythagorova věta - prezentace

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Mocniny - úvod - prezentace

Mocniny desetinných čísel - prezentace

Mocniny záporných čísel - prezentace

Mocniny zlomků - prezentace

Mocniny - věty o mocninách - prezentace

Algebraické výrazy

Úvod - pojem algebraický výraz - prezentace

Druhy algebraických výrazů - prezentace

Druhy algebraických výrazů a jejich hodnota - prezentace

Výraz a jeho definiční obor - prezentace

Výrazy - rozkladné vzorce - prezentace

Sčítání a odčítání výrazů - prezentace

Násobení výrazů - prezentace

Násobení výrazů - odstranění závorek - prezentace

Lineární rovnice

Řešení jednoduchých rovnic - 1. ekvivalentní úprava rovnic - prezentace

Řešení jednoduchých rovnic - 2. ekvivalentní úprava rovnic - prezentace

Řešení jednoduchých rovnic - kombinace 1. a 2. ekvivalentní úpravy rovnic - prezentace

Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy 1 - prezentace

Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy 2 - prezentace

Lineární rovnice - druhy řešení - prezentace

Lineární rovnice - řešení složitějších rovnic - prezentace

Slovní úlohy

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - část 1 - prezentace

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - část 2 - prezentace

Slovní úlohy o pohybu - pohyb proti sobě - prezentace

Slovní úlohy o pohybu - pohyb stejným směrem - prezentace

Slovní úlohy o společné práci - prezentace

Slovní úlohy o směsích - prezentace

Základy statistiky

Kruh, kružnice, válec

Délka kružnice, obvod kruhu - prezentace

Rotační válec - síť, povrch, objem - prezentace

Konstrukční úlohy

Konstrukce trojúhelníku - pomocí Thaletovy kružnice - s výškou v zadání - prezentace

Konstrukce trojúhelníku - pomocí Thaletovy kružnice - jedna strana a dvě výšky v zadání - prezentace

© jar.glos (zavináč) centrum.cz, 2012