Matematika - 7. ročník

 

Na těchto stránkách najdete prezentace, které by vám měly sloužit k porozumění probíraného učiva, k samostudiu, ale i k procvičování. Také zde najdete zkušební prověrky, kde si budete moci sami ověřit, jak na tom se svými znalostmi jste:-)

Pro lepší přehlednost jsem vám roztřídila učivo do jednotlivých tematických celků.

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky

Pojem zlomek a jeho zápis - prezentace

Rovnost, rozšiřování a krácení zlomků - prezentace

Zlomky a desetinná čísla - prezentace

Smíšená čísla - prezentace

Porovnávání zlomků - prezentace

Sčítání zlomků - prezentace

Násobení zlomků - prezentace

Dělení zlomků - prezentace

Složené zlomky - prezentace

Složitější složené zlomky - prezentace

Celá čísla

Porovnávání celých čísel - prezentace

Sčítání a odčítání - prezentace

Násobení - prezentace

Dělení - prezentace

Poměr, úměrnost

Poměr a úměrnost - prezentace

Poměr v základním tvaru - prezentace

Dělení v daném poměru - prezentace

Změna v daném poměru - prezentace

Postupný poměr - krácení a rozšiřování - prezentace

Výpočet přímé a nepřímé úměrnosti - prezentace

Přímá úměrnost - rovnice a graf - prezentace

Nepřímá úměrnost - prezentace

Změna úsečky v daném poměru - zmenšení - prezentace

Změna úsečky v daném poměru - zvětšení - prezentace

Procenta, úroky

Procenta - úvod - prezentace

Procenta - výpočet základu - prezentace

Procenta - výpočet procentové části - prezentace

Procenta - výpočet počtu procent - prezentace

Shodnost, středová souměrnost

Shodnost geometrických útvarů - prezentace

Čtyřúhelníky a hranoly

Konstrukce kosočtverce - známe-li úhlopříčky - prezentace

Konstrukce lichoběžníku 1 - známe-li dvě základny, úhel a výšku - prezentace

Konstrukce lichoběžníku 2 - známe-li tři strany a úhel - prezentace

Konstrukce lichoběžníku 3 - známe-li základny, úhlopříčku a úhel - prezentace

Konstrukce lichoběžníku 4 - je-li rovnoramenný, známe-li základny a ramena - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 1 - známe-li dvě strany a úhel - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 2 - známe-li jednu stranu a dva úhly - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 3 - známe-li dvě strany a úhlopříčku - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 4 - známe-li stranu a dvě úhlopříčky - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 5 - známe-li stranu, úhel a výšku - prezentace

Konstrukce rovnoběžníku 6 - známe-li dvě strany a výšku - prezentace

Obsah trojúhelníku a lichoběžníku

Obvod lichoběžníku - prezentace

Obsah lichoběžníku - prezentace

© jar.glos (zavináč) centrum.cz, 2012