Matematika - 6. ročník

 

Na těchto stránkách najdete prezentace, které by vám měly sloužit k porozumění probíraného učiva, k samostudiu, ale i k procvičování. Také zde najdete zkušební prověrky, kde si budete moci sami ověřit, jak na tom se svými znalostmi jste:-)

Pro lepší přehlednost jsem vám roztřídila učivo do jednotlivých tematických celků.

 

 

 

 

 

 

 

Opakování

Dělitelnost přirozených čísel

Rozklad na prvočinitele - prezentace

Prvočíslo a číslo složené - prezentace

Znaky dělitelnosti 10, 5 a 2 - prezentace

Znaky dělitelnosti 3 a 9 - prezentace

Znaky dělitelnosti 4, 6 a 8 - prezentace

Násobek a dělitel - prezentace

Nejmenší společný násobek - prezentace

Největší společný dělitel - prezentace

Desetinná čísla

Sčítání desetinných čísel - prezentace

Obdélník, čtverec

Úhel a jeho velikost

Druhy úhlů a jejich vlastnosti - prezentace

Úhly vedlejší a vrcholové - prezentace

Souhlasné a střídavé úhly - prezentace

Měření konvexních úhlů - prezentace

Měření nekonvexních úhlů - prezentace

Rýsování konvexních úhlů - prezentace

Převody jednotek úhlů - prezentace

Osová souměrnost

Trojúhelník

Vnitřní a vnější úhly - prezentace

Výšky - prezentace

Těžnice - prezentace

Střední příčky - prezentace

Trojúhelníková nerovnost - kdy lze a kdy nelze sestrojit - prezentace

Konstrukce trojúhelníku podle věty sss - prezentace

Konstrukce trojúhelníku podle věty sus - prezentace

Konstrukce trojúhelníku podle věty usu - prezentace

Konstrukce trojúhelníku podle věty ssu - prezentace

Konstrukce trojúhelníku podle věty suu - prezentace

Konstrukce trojúhelníku, známe-li výšku - prezentace

Konstrukce trojúhelníku, známe-li dvě strany a těžnici - prezentace

Konstrukce trojúhelníku, známe-li stranu, úhel a těžnici - prezentace

Konstrukce trojúhelníku, známe-li stranu a dvě těžnice - prezentace

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice 1 - prezentace

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice 2 - prezentace

Konstrukce kružnice opsané - prezentace

Konstrukce kružnice opsané, známe-li stranu, úhel a poloměr kružnice - prezentace

Konstrukce kružnice opsané, známe-li dvě strany a poloměr kružnice - prezentace

Konstrukce kružnice vepsané - prezentace

Konstrukce kružnice připsané trojúhelníku - prezentace

Kvádr a krychle

© jar.glos (zavináč) centrum.cz, 2012